Vrata


Izgradnja kupatila Kralj Petar I u Banji Koviljači počela je 1904.godine, a završena je 1908.

vrata2-1

Pre skoro dve godine uprava Specijalne bolnice za rehabilitaciju umesto starih drvenih vrata na pomoćnom ulazu, koji je sada glavni zbog terapija, postavila je nova vrata sa foto-ćelijom. Veliki tradicionalisti bi rekli “Pa gde na kupatilo staro preko 100 godina PVC vrata sa foto-ćelijom“, ali stara stolarija je odvlačila mnogo energije u zimskom periodu, a o nepraktičnosti prilikom guranja pacijenata u kolicima da i ne govorim. Sada to izgleda ovako i mislim da ni na koji način ne štrči.

vrata3-2

Ali šta tu ima zanimljivo da o tome pišem? Drvena vrata zamenjena staklenim na foto-ćeliju, pa šta? Prilikom ulaska i nema ništa zanimljivo, ali prilikom izlaska iz kupatila već je druga priča.

Nakon završene montaže sa unutrašnje strane je postavljena siva traka koja je obeležavala gde se aktivira snop foto-ćelije i aktivira otvaranje vrata.

Bio sam svedok kada ljudi udaraju u vrata jer dolaze iz hodnika sa strane i uopšte ne aktiviraju snop. Snop je podešen bliže vratima da ga ne bi aktivirali oni koji idu uz ili niz stepenice i oni koji izlaze iz lifta a ne žele napolje. Videvši da je ta traka slabo vidljiva uprava je vidno obeležila gde se aktivira snop što na slici ispod možete videti.

vrata-3

Scena 1: Žena stoji na oznaci sa rukama na grudima i gleda u foto-ćeliju kao da se moli. Čeka. Dolazim spolja i usporavam da vidim šta će uraditi. Ništa, gleda i čeka, ne pomera se. Približavam se vratima koja se otvaraju i žena istrčava pored mene usplahireno gledajući iza kao da je vrata jure.

Scena 2: Žena dolazi sa strane i ne aktivira snop. Pokušava da zavuče prste između vrata i da ih silom otvori. Ne uspeva. Lupa po vratima kao da je kidnapovana. Radnik obezbeđenja spolja govori joj da se pomeri od vrata na crtu. Ova se ne udaljava već pokazuje da joj otključa. Radnik obezbeđenja na kraju prilazi i aktivira snop. Žena izlazi i psuje vrata, bolnicu, banju.

Scena 3: Lik izlazi iz kabine za masažu i odlazi do vrata. Ne aktivira snop i vraća se. Terapeut ga pita da li je nešto zaboravio. Odgovara da nije već da vrata ne rade, pa će na glavni ulaz (slika prva), četrdesetak metara udaljen.

Scena…n-ta: Žena dolazi sa strane i staje kod vrata ne aktivirajući snop. Maše rukama prema ćeliji. Ne dešava se ništa. Skače. Ništa. Maše sa obe ruke dok joj svi viču “POMERI SE“.

Dali smo svetu Teslu, Milankovića, Pupina i druge velike umove, ali nam sa vratima koja se sama otvaraju slabo ide. Valjda što nikako da shvatimo da treba da poslušamo one koji nam kažu se pomerimo.


2 thoughts on “Vrata”

  1. Mislim da bi bilo dobro vratiti stara, dobra drvena vrata koja se možda teško otvaraju, ali ne zavise od haj tehnologije, nego od snage i ljubaznosti posetilaca.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top