DNEVNIK 1941.-1945.


Izvodi iz “Dnevnika 1941.-1945.“ Grigorija-Gliše Babovića.

Početak juna (5.-6.jun 1941., nije u knjizi naveden tačan datum)

Iz Hrvatske
……..
O našoj “nezavisnoj“ Hrvatskoj ovde se sa prezirom, ismevanjem, a i sa žaljenjem govori. Smatra se da su slovenskoj stvari neobično mnogo naškodili.
O njihovoj “upravi“ i “vlasti“ ovako se šale ovde:
1. Hrvati su uzeli sebi za himnu “Adio mare“-jer su im ga Talijani oduzeli.
2. Hrvati su u nezavisnoj državi dobili četiri “broda“ i jednu luku-tj. Bosanski, Slavonski, Hrvatski Brod na Kupi i dalmatinski Brod i Banja Luku.
3. Hrvati imaju 1 poglavnika, 13 doglavnika i 3 000 000 bezglavnika.
4. U jednoj zagrebačkoj školi dogodio se ovaj istinit slučaj:

Učiteljica pita jednu učenicu:
– Kaži nam kako se zove naše more.
– Molim, mi nemamo mora, odgovara devojčica.
– Šta? kako ga nemamo? Naše se more zove: Jadransko more…
Kad je posle časa bila na odmoru, pristupi devojčica učiteljici i kaže:
– Molim da izvinete što sam Vam rekla da nemamo mora. Ali moj tata kaže da Hrvati imaju samo toliko mora da noge mogu oprati…
……..
U Vinkovcima smeju Srbi ići na pijacu samo od 10-11 časova do podne. I ako šta nađu u to doba dobro-ako ne nađu-nikom ništa. Imaju u gradovima Srbi bele trake oko ruke i-kažu-nacrtanu pseću glavu na njoj. Hrvati viču za njima, zar ih-tobož-nije stid nositi te trake, da se vidi od koga potiču.

Vesti dolaze da je u Hrvatskoj poginulo najmanje 100 000 Srba, a u Bačkoj oko 30 000. Među njima mnogi sveštenici. (Napominjem da su podaci sa početka juna 1941.godine, op.Bunar)
…….

16.6. Ponedeljak

Na tolike strašne vesti iz Bosne juče u nedelju otišao je iz Šapca komandant grada potpukovnik nemački, s njim Ilija Sp. Popović, okružni načelnik, žandarmerijski kapetan i Frajzicer, trgovac, kao tumač. Kad su prešli preko Drine, prvi prizor koji su videli bio je: petoro ubijene dece voze na kolima u groblje, a majke za njima kukaju. Ubijeni ljudi, zatvaranje, najstrašnije mučenje, tako da su morali ne samo zgražati se, nego i plakati videći tako strašno divljaštvo, koje muslimani i Hrvati-ustaše-vrše nad neoružanim i nevinim Srbima. Fotografisali su neke stvari i komandant je strašno vikao na tamošnje hrvatske vlasti u Bijeljini.

Danas-kažu-otišli u Sremsku Mitrovicu da i tamo prave red. Zgraža se i čudi nemački potpukovnik da Hrvati mogu činiti takva krvološtva. Kažu da je rekao: “Zar mi takvima dali slobodu i državu!“
U Šabac nove izbeglice stižu. Naročito inteligencija. Svi pričaju jezive priče.

……..

7.7. Ivanjdan

Ponedeljak. Juče i danas prešlo preko Drine i došlo u Šabac oko 1500 novih izbeglica. Svi iz Slovenije. I I te su sve u Gunji proterali u Bosnu i sad stižu ovamo. Sa sitnom, a često i mnogobrojnom decom idu po 10-14 dana odande dok nisu stigli u Šabac. Iz srezova Našičkog, Podravske Slatine i Virovitičkog. Pričaju grozote, koje Hrvati čine nad našim viđenijim ljudima. Zatvoreni su u Osjeku i logoru u Koprivnici.
Danas su došla kola po naređenju sreza i odneli ih u okolna sela.

……..

Nedelja 20.7.

Gledajući svaki dan nove begunce iz “nezavisne“ hrvatske države, ne možemo se načuditi da jedan narod s kojim smo stotine godina delili sudbinu, živeli zajedno, da može biti toliko nepromišljen, lud i bezobziran prema Srbima. Zaar oni tako shvataju “nezavisnu Hrvatsku“ da tolika nedela, zločine i krvološtva čine na Srbima koji se apsolutno ničim ne ogrešuju o nove zakone te Hrvatske. I sad se jasno vidi zašto oni 700 godina nisu mogli doći do samostalnosti-a ne bi ni sada došli svojim silama-nego poklonom Hitlerovim-jer oni niti znaju šta je slobodna država, niti je mogu poštovati, niti se snaći u njoj. Oni su tu svoju slobodu shvatili da svi drugi budu bespravni, a samo Hrvati apsolutni gospodari. Da svi drugi služe njima kao roblje, od kojih mogu činiti šta hoće, a njihovom imovinom raspolagati po svojoj volji neograničeno.

Kad su u Dalju, Erdutu, Borovu i drugim selima oko Vukovara isterali iz kuća najbolje domaćine, izjurili su ih bez ičega, samo sa odelom na njima, i ako su novac mogli na brzinu uzeti. U njihove pune domove doveli su svoje Hrvate iz Like i Zagorja koji se nisu mogli snaći u ovakvim domaćinstvima, jer nikada to nisu ni videli. Počeli su samo jesti i piti, čak ni konje, krave, ni svinje nisu pojili , jer su valjda mislili da stoka živi od rose nebeske. Ali neki su ipak hteli da hrane piliće. Našli su belo brašno, zamesili testo i kidali pa bacali živini. Kad ih je neko od suseda Srba, koji su ostali, upozorio da se živini daje kukuruz i prekrupa, oni su odgovorili: -E, a šta ćemo mi jesti!

Drugi su opet uhvatili kvočku, zaklali i jeli. Kad su ih upozorili da se kvočke ne jedu, rekli su: -Nju je najlakše uhvatiti. One druge kokoši beže. I kad su zaklali kokoš ili su je opalili na plamenu, ili gulili kožu, jer nisu znali da se kokoš šuri. Skuvali su je i onu “vodu“ bacili, a kokoš pojeli. Neće da legnu na krevete, nego po patosu spavaju a kreveti tako divno spremljeni. A kako će tek da rade ostale poljske i kućne poslove!

Dok oni tako upropašćuju krasna imanja-njihovi vlasnici Srbi evo šetaju po Šapcu besposleni i tužni za svojim dobrom.

Kažu da sad hapse po Rumi i ponovo po Sremskoj Mitrovici. Evo tri meseca-nezavisne Hrvatske-a teror ne prestaje. Juče priča čovek iz Gornjeg Tovarnika da katolički pop govori “I bivša pravoslavna crkva sad je naša, a sva njena imovina nama pripada.“

Svet sahranjuje svoje mrtve sam-jer nigde nema našeg sveštenika. Možda još nekoliko oko Zemuna gde su Švabe. A Švabe su sretne što je još Hitlerova vojska po gradovima, jer neće Hrvati ni sa njima bolje postupati nego kao i sa Srbima, samo ako dočekaju da se nemačka vojska povuče iz Hrvatske.

Hrvatske novine donose hvalisavo da je jedna grupa njihovih “dobrovoljaca“ otišla u pomoć Nemcima protiv Rusa. A o tome se ovde priča:
Krenuo dugačak voz “dobrovoljaca“ hrvatskih za front u Rusiji iz Zagreba. Ali kad je stao u Vinkovcima-svi su vagoni bili prazni, jer su usput “dobrovoljci“ pouticali. Zatim: otišla jedna grupa avijatičara za Nemačku ali će ih Nemci metnuti za pešake, jer im ne smeju poveriti svoje aparate. A mornari kojima je “maršal“ Kvaternik održao pri polasku govor, otišli su-kažu-na Bosanskom Brodu, Slavonskom Brodu i na Brodu na Kupi i Uni, jer drugih “brodova“ nema “nezavisna“ Hrvatska.


Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top