SNS pacijenti
OSTALO
,,Demokratija statistički izjednačuje glupost s razumom, a idiotima, ako ih je dovoljno, dopušta da upravljaju svetom.” (Borislav Pekić)
LOGIKA
OSTALO
Nakon prošlog članka Poplava nesposobnosti u nekim komentarima sam prekorevan kako ne razumem da za poplave u stvari nije kriv …