Pljačka-Branko Dragaš

Ne možete sprečiti pljačku podržavajući lopove.