Izborno čerečenje

Hoćete li i dalje junački ćutati na još jednu izbornu krađu?