ПАРАЛЕЛА
САОБРАЋАЈ
Зашто се они који бране оптуженог једноставно не ставе у позицију оштећеног како би видели да ли је та одбрана …