Medalja

Kako je jedna medalja čekala 35 godina na uručenje…