ЛОГИКА
ОСТАЛО
Након прошлог чланка Поплава неспособности у неким коментарима сам прекореван како не разумем да за поплаве у ствари није крив …