Auto-put

,,Miloš Veliki” nazva put onaj koji se divi sultanu Muratu.