LOGIKA

Podeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Aleksandar Vučić kao Predsednik Vlade u trenucima kada je bilo najteže najviše trudio, da nije bilo njega posledice bi bilo daleko gore i da ga ja u stvari mrzim. Hteo bih onda da jednom za svagda završim svoje gubljenje vremena na tu temu pokušajem da se kod svih onih kojima je davno isključena u svakodnevnom životu ponovo uključi logika. Uzećemo jedan od osnovnih principa deduktivnog zaključivanja u kojem se iz dve izjave (premise) izvodi zaključak (konkluzija), pri čemu ako su obe izjave tačne onda je i zaključak istinit (potvrđivanje potvrđivanjem). Izjava može biti i više, ali svejedno sve moraju biti istinite da bi krajnji zaključak bio istinit. Ako smo to apsolvirali možemo da počnemo.

1. Da li je profesionalni političar onaj koji nema nikakvih drugih prihoda osim od politike? – Da.
2. Da li Aleksandar Vučić više od dvadeset godina nema nikakvih drugih prihoda osim od politike? – Da.
Zaključak: Aleksandar Vučić je profesionalni političar.

1. Da li profesionalni političar teži vlasti? –Da.
2. Da li je Aleksandar Vučić profesionalni političar? – Da.
Zaključak: Aleksandar Vučić teži vlasti.

1. Da li se onaj ko teži da osvoji vlast trudi da pobedi na izborima? – Da.
2. Da li je Aleksandar Vučić pobedio na izborima? – Da.
Zaključak: Aleksandar Vučić je osvojio vlast.

1. Da li onaj ko osvoji vlast formira Vladu? – Da.
2. Da li je Aleksandar Vučić osvojio vlast? – Da.
Zaključak: Aleksandar Vučić je formirao Vladu.

1. Da li je Vlada Srbije u skladu sa članom 10 Zakona o vanrednim situacijama najodgovornije državno telo u oblasti zaštite i spasavanja, odnosno izgradnje i razvoja sistema zaštite i spasavanja Republike Srbije? – Da.
(Član 10 Zakona o vanrednim situacijama: Vlada u oblasti zaštite i spasavanja, obezbeđuje izgradnju i razvoj sistema zaštite i spasavanja Republike Srbije i plansko povezivanje delova sistema i zadataka u jedinstvenu celinu, a naročito:
1) predlaže Nacionalnu strategiju zaštite i spasavanja u vanrednim
situacijama;
2) usvaja Dugoročni plan razvoja sistema zaštite i spasavanja
Republike Srbije;
3) prati i koordinira sprovođenje mera predviđenih Nacionalnom
strategijom za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama;
4) usvaja Procenu ugroženosti Republike Srbije od elementarnih
nepogoda i drugih nesreća
5) obrazuje Republički štab za vanredne situacije;
6) imenuje komandanta, načelnika i članove Republičkog štaba za
vanredne situacije, na predlog Ministra nadležnog za unutrašnje poslove
7) donosi Nacionalni plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama Republike Srbije;
8) naređuje opštu mobilizaciju jedinica civilne zaštite i drugih
neophodnih ljudskih i materijalnih resursa sistema zaštite i spasavanja na
nivou Republike Srbije;
9) prati i usmerava pripreme za izvršavanje zadataka zaštite i
spasavanja;
10) donosi odluku o pružanju, traženju i prihvatanju međunarodne
pomoći u oblasti zaštite i spasavanja;
11) izveštava Narodnu skupštinu o vrsti, uzroku i razmerama
vanrednih događaja i vanrednih situacija, o preduzetim merama i
aktivnostima sistema zaštite i spasavanja i o procenama daljeg razvoja
situacije)
2. Da li je u Srbiji došlo do poplave sa veoma teškim materijalnim posledicama i gubicima ljudskih života? – Da.
Zaključak: Vlada Srbije kao najodgovornije telo u sistemu zaštite i spasavanja ljudi u vanrednim situacijama nije izvršila zadatke iz svoje nadležnosti i zato je direktno kriva za tako teške posledice poplava.

1. Da li je Vlada kriva za teške posledice poplava? – Da.
2. Da li je Aleksandar Vučić formirao tu nesposobnu Vladu? – Da.
Zaključak: Aleksandar Vučić je kriv za teške posledice poplava jer kao Predsednik Vlade i Komandant Republičkog štaba za vanredne situacije nije izvršio zadatke iz svoje nadležnosti.

1. Da li onaj ko je kriv za nečiju smrt i materijalne gubitke treba da odgovara prema Krivičnom zakonu RS? – Da.
2. Da li je Aleksandar Vučić kriv za teške posledice poplava u kojima je došlo do gubitka ljudskih života i ogromne materijalne štete? – Da.
Zaključak: Aleksandar Vučić treba da odgovara u skladu sa KZ RS.

Tu možemo dodati i situaciju sa panikom:

1. Da li su ljudi hapšeni i privođeni na informativne razgovore zbog širenja panike na društvenim mrežama? – Da. (Neki su bili u pritvoru devet dana, iako nema vidljivih posledica krivičnog dela za koje se terete.)
2. Da li je Aleksandar Vučić prvi preko sredstava javnog informisanja širio paniku u javnosti? – Da. (Izjave u medijima nekoga ko je Predsednik Vlade i Komandant Republičkog štaba za vanredne situacije tipa “Situacija je teška i biće još teža…Teško da će most izdržati…Poplava biblijskih razmera…Pitanje je šta će nam ostati od zemlje…Ne znam šta da radimo sa ljudima u TENT-u…Imamo katastrofalno-kataklizmičnu situaciju u Obrenovcu…Situacija je mnogo teža nego što smo prikazivali…Ima značajnih žrtava…Šabac ne sme pasti, Šabac se mora braniti po svaku cenu…“ i slične su IMALE VIDLJIVIH POSLEDICA po stanovništvo.)
Zaključak: Aleksandar Vučić je po istom članu po kojem su ljudi privođeni i proveli određeno vreme u pritvoru, iako se posledice njihovog krivičnog dela ne vide, trebao biti priveden i optužen za to isto delo širenja panike u javnosti jer se posledice njegovog krivičnog dela vide, odnosno videle su se u tim trenucima po panici građana.

Ako niste čmaroljubac u vladajućoj partiji i obožavalac dramsko-patetičnih nastupa Vrhovnog Dramosera nećete se ni truditi da pobijete neki od ovih zaključaka. Matematika je jasna i tu nema nikakve mržnje, nikakve posesivnosti, SAMO RACIONALNOG RAZMIŠLJANJA. Tu nema “može da bude, al’ ne mora da znači“, nema “pa znaš, istina nije ni crna ni bela, nego siva“, ima samo da li si nešto uradio ili nisi od čega zavisi da li ćeš biti nagrađen ili kažnjen. Ovih par zaključaka je pokazalo da je Aleksandar Vučić kriv i da prema tome treba da se izvede pred lice pravde i odgovara u skladu sa zakonom, što je samo po sebi dovoljno da padne Vlada. Sve ostalo je bespredmetno.

Zato o krivici ne bih zaista dalje da raspravljam. Kada pronađete logiku u fiokama uspomena ili među prethodnim članskim kartama, ugasite televizor i podmažite je sa par knjiga kako bi se pokrenula, možda i shvatite da krivac u ovom slučaju ima svoje ime. A ono nije Bog.


Podeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Pregledano: 2085 puta

Napišite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Scroll to Top