KOMPETENCIJA (2)

Podeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hoću još malo da se zadržim na kompetenciji na nivou grada Šapca.

Ustavom RS i Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisama (u daljem tekstu: Zakon) regulisano je da su u Republici Srbiji u službenoj upotrebi srpski jezik i ćiriličko pismo. Članom 2 Zakona regulisano je da se službenom upotrebom jezika i pisama u smislu ovog zakona smatra upotreba jezika i pisama u radu državnih organa, organa autonomnih pokrajina, gradova i opština, ustanova, preduzeća i drugih organizacija kad vrše javna ovlašćenja. Službenom upotrebom jezika i pisama, u smislu ovog zakona, smatra se i upotreba jezika i pisama u radu javnih preduzeća i javnih službi, kao i u radu drugih organizacija kad vrše poslove utvrđene ovim zakonom. Članom 3 je regulisano da se službenom upotrebom jezika i pisama smatra naročito upotreba jezika i pisama u usmenom i pismenom opštenju organa i organizacija međusobno, kao i sa strankama, odnosno građanima. Hajde da vidimo onda kako poštovanje navedenog Zakona izgleda u Šapcu.

Na slici ispod imate kako izgleda naslovna strana ZVANIČNE internet prezentacije Grada Šapca na adresi www.sabac.org.

cirilica-sabac3

Ako je to ZVANIČNA, što znači SLUŽBENA prezentacija grada i Gradske uprave zašto onda nije na SLUŽBENOM pismu? Pa Gradonačelnik Nebojša Zelenović je pravnik po struci, valjda zna da rastumači dva člana Zakona. Preko kontakt stranice poslao sam im prigovor o tome još 2014.godine.  (NAPOMENA: Dok sam pisao ovaj članak izgled zvanične prezentacije je izmenjen i sada je naslovna strana ne samo usklađena sa Zakonom već i mnogo bolje dizajnirana, na čemu iskreno čestitam.)

Gradonačelnik na Fejsbuku ima ZVANIČNU, znači SLUŽBENU stranicu, koja, gle čuda, opet nije na SLUŽBENOM pismu.

cirilica-sabac5

Ako Gradonačelnik i Gradska uprava ne opšte sa građanima u skladu sa Zakonom kako onda možemo očekivati da to rade javna preduzeća kojima je osnivač grad?

Evo kako izgleda račun JKP “Vodovod-Šabac“:

vodovod2

Dana 24.2.2015. na službenu adresu elektronske pošte navedene na računu dostavio sam obaveštenje da plaćanje usluga prekidam dok poslovanje ne usklade sa Ustavom i navedenim Zakonom. Pošto na taj akt nisam dobio nikakav odgovor dana 12.8.2015. predao sam na pisarnicu preduzeća zahtev da prestanu da me uznemiravaju sa dostavom nezakonitih računa uz ponovno obrazloženje da računi nisu u skladu sa zakonskim propisima. Iako ni na taj zahtev nisam dobio nikakav odgovor početkom decembra me je nazvao njihov pravnik (nisam zapamtio ime) i rekao da će da me tuže zbog neizmirenog duga. Pitao sam ga zašto pre podizanja tužbe nisam dobio odgovor na svoje zahteve, jer ja ne sporim dug za usluge već način na koji se naplata tih usluga traži, na šta je dotični odgovorio “Koje zahteve, ja nisam ništa dobio“. I ovde bih trebao da prestanem da pišem jer će se ljudima koji još uvek razmišljaju svojom glavom popaliti svi alarmi od tolike kompetencije, ali naravno da tu nije kraj.

U poslednjih nekoliko godina više puta su menjani direktori JKP “Vodovod-Šabac“, a pošto grad Šabac navodno nije imao dovoljno kompetentne kadrove u poslednjem “prelaznom roku“ 2014. dovedena je čitava upravljačka garnitura iz Sremske Mitrovice (direktor, sekretarica, vozač direktora, valjda i pravnik) kojoj su građani Šapca osim (lepih) plata plaćali i putne troškove. Naravno da nikom od tih partijski postavljenih poslušnika nije ni palo na pamet da prvo prouče jedan od osnovnih zakona na osnovu kojeg komuniciraju sa građanima i vrše naplatu usluga.

Račun JKP “Stari grad“ izgleda ovako:

komunalno2

Formular računa jeste na ćirilici, ali se podaci o obvezniku upisuju na latinici, što, naravno, opet nije u skladu sa Zakonom. Međutim, ovde je interesantnija stavka 5 “Udeponovanje komunalnog otpada“ o kojoj sam pisao u članku “Obaveštenje“. Kontraobaveštenje o tome da tu stavku neću plaćati jer prema Zakonu o obligacionim odnosima jedna ugovorna strana (a sva javna preduzeća bi sa građanima-vlasnicima objekata morala imati sklopljene ugovore o pružanju usluga) ne može samovoljno promeniti uslove ugovora na štetu druge strane, poslao sam sa povratnicom 8.1.2015. Osim toga, sama reč “udeponovanje“ ne postoji u srpskom jeziku. Znači kompetentni stručnjaci iz JKP “Stari grad“ su izmislili novu reč na osnovu koje su samovoljno promenili uslove ugovora na štetu građana i o tome im poslali obaveštenje da je to sve za njihovo dobro. Pa čak i ako jeste, postoji zakonska procedura koja se mora poštovati. Pošto ta procedura u slučaju uvođenja kompletno nove usluge u ugovor nije ispoštovana nikakav odgovor na kontraobaveštenje nisam ni dobio.

Međutim, u novembru sam sa oktobarskim računom dobio zakačen sledeći papir:

jkp2

Otišao sam da vidim o čemu se radi jer osim gore navedene stavke svoje obaveze redovno izmirujem, ali sam odustao pošto se direkcija nalazi na spratu sa mnogo stepenica, koje moja proteza nešto ne voli. Umesto toga poslao sam prigovor 20.11.2015. i pisanim putem zatražio objašnjenje, jer ono što je prikačeno ne može biti nikakav službeni dokumentsamim tim što nije napisan na službenom pismu.  Ni na taj akt nisam dobio odgovor.

Ista situacija je i sa računima JKP “Toplana Šabac“ i JSP “Stan“, odnosno obe firme imaju formulare na ćirilici, ali se podaci unose na latinici.

toplana2

stan2

Iz prethodnog možete videti da se ni Gradonačelnik sa  Gradskom upravom, ni javna preduzeća kojima je osnivač Grad Šabac ne pridržavaju Ustava Srbije i važećih zakonskih propisa prilikom službenog opštenja sa građanima. Veliki dušebrižnici će reći “Ma pusti to, nije to najveći problem“, ali stvar i jeste u tome što je u ovoj zemlji, samim tim i gradu, SVE najveći problem: ako se organi uprave koji su izabrani upravo da bi sprovodili zakon ne pridržavaju istog kakvu onda obavezu imaju građani da plaćaju namete koji se nezakonitim aktima traže? Pre više od pet godina Zakon je stupio na snagu i sve to vreme partijski zaposleni kadrovi u javnim preduzećima nisu znali da prilagode svoje poslovanje važećim propisima, ali su zato znali da izdejstvuju putne troškove za sve radnike, čak i ako neki stanuju stotinak metara od preduzeća.

Da zlo bude veće, u razgovoru sa nekoliko advokata, koje sam pitao da me zastupaju u slučaju da do sudskog spora dođe, rečeno mi je da “jesam u pravu, ali da je to borba sa vetrenjačama i da će sud sigurno presuditi u korist javnog preduzeća ili države jer ne može dozvoliti da jedan slučaj pokrene lavinu“. I to vam je otprilike odgovor na sve: Zakon postoji, određeno je ko vrši nadzor nad sprovođenjem, određene su i (doduše mizerne) kaznene odredbe u slučaju nepridržavanja, ali do sada još niko u ovoj zemlji za to nije kažnjen. Država je napravila sistem u kojem organi uprave mogu da rade šta hoće i da za to ne odgovaraju, a “nezavisno“ sudstvo će uz pomoć privatnih izvršitelja građanima odrati kožu s leđa ako se zbog toga pobune. Bez obzira na sve ja ću u skladu sa svojim materijalnim mogućnostima nastaviti da se borim protiv diskriminacije Srba u sopstvenoj državi i ovih dana ću predati zahtev i gradskom i republičkom ombudsmanu za zaštitu zakonitosti. O idiotima koji smatraju da u Srbiji postoje dva ravnopravna službena pisma neki drugi put, a o idiotizmu izdavanja službenih dokumenata, kao što su računi za komunalne usluge, na dva pisma neću da trošim tastaturu.

Javna preduzeća su formirana u interesu zajednice i opšteg dobra i u statutu im je definisano da svoju delatnost moraju obavljati u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije. Zbog toga je Gradonačelnik dužan da ustroji rad javnih preduzeća kojima je osnivač grad sa važećim zakonskim propisima, jer to je znak kompetencije za obavljanje poverene dužnosti, a ne postavljanje postera sa motivacionim porukama na zvaničnu FB stranicu.

cirilica-sabac6


Podeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Pregledano: 3116 puta

Napišite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Scroll to Top