Karađorđeva

Podeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Na osnovu člana 15. Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja, na osnovu kojeg svi građani Srbije mogu od vlasti da traže dokumentaciju sa informacijama za koje su zainteresovani, dana 28.9.2016. tražio sam od Gradske uprave zahtev kojim je Odeljenje za inspekcijske i komunalno stambene poslove, odnosno saobraćajna inspekcija, tražila izmeštanje parkinga sa trotoara na ulicu u Karađorđevoj. U odgovoru od 14.10. dostavljen mi je traženi dokument, ali uz zahtev nije bilo zapisnika sa sednice Saveta za bezbednost saobraćaja od 21.7. na kojoj je odluka doneta, iako je zapisnik sastavni deo dokumenta (prilog), što sa slike ispod možete i videti. 1

Zbog toga sam dana 17.10. tražio dopunu dokumentacije i nakon par dana dobio odgovor sa zapisnikom kojeg vam kao izuzetno važan dokument predstavljam (izvinjavam se na kvalitetu, takva je kopija). Zašto Gradska uprava u prvom odgovoru nije htela da dostavi zapisnik ostavljam vama da zaključite kada ga pročitate.

Created by Readiris, Copyright IRIS 2009

12

13

Created by Readiris, Copyright IRIS 2009

Iz zapisnika prostom dedukcijom mogu da se izvuku sledeći zaključci:
1. Saobraćajna studija ne postoji, ona je naručena (navela gradski urabnista u tački 6 dnevnog reda). Ko je, kada i od koga naručio studiju ne piše, a ni na zvaničnoj prezentaciji grada nisam mogao da nađem.
2. Ako studija ne postoji znači da nikakva analiza saobraćaja nije vršena, što je direktor Direkcije za puteve naveo da je tek potrebno uraditi (tačka 5).
3. Ako analiza saobraćaja nije vršena onda ne postoji ni osnovni podatak o prosečnom godišnjem dnevnom saobraćaju (PGDS) na osnovu kojeg se vrši prognoziranje obima saobraćaja, a na osnovu kojeg se, opet, vrši planiranje novih i rekonstrukcija postojećih tokova saobraćaja.
4. Ako ne postoji podatak o prosečnom broju vozila i pešaka koji prolaze određenim putem ili deonicom puta onda nije ni moglo biti utvrđeno da je bezbednost pešaka u Karađorđevoj ugrožena.
4. Ako nije utvrđeno da je bezbednost pešaka ugrožena onda je besmisleno pričati da je ”suština” izmeštanja parkinga sa trotoara na ulicu ”postizanje bezbednosti pešaka”, kako navodi gradski urbanista.

Ukratko: ako nije vršeno brojanje saobraćaja i anketiranje građana, odnosno nije vršena nikakva analiza niti urađena studija na nivou grada, onda ne postoje nikakvi planski dokumenti (o čemu sam više puta pisao na blogu) kojima se vrši koordinacija raznih vidova prevoza u cilju najboljeg iskorišćenja postojeće saobraćajne infrastrukture. Pošto planski dokumenti ne postoje na osnovu čega je onda izvršeno izmeštanje parkinga sa trotoara na ulicu u Karađorđevoj? A da, prevideo sam, NA OSNOVU CRTEŽA KOJI JE PREDSTAVILA GRADSKI URBANISTA (navedeno u tački 2) izvedenog na osnovu kompjuterske simulacije koju su uradili predstavnici udruženja građana koje propagira biciklizam.

Znači afera od prošle godine u ulici Kralja Aleksandra (bivša Mike Mitrovića) sa ukidanjem jednog smera saobraćaja za motorna vozila (osim mopeda i lakih tricikala) i uvođenjem biciklističkih traka koje je takođe urađeno na osnovu crteža, a ne projekta, nije se još uvek smirila, a građani ponovo imaju situaciju da se gradski urbanista igra sa saobraćajem u gradu. Posledice ”crtanja” saobraćaja bile su vidljive odmah posle nekoliko dana jer su saobraćajni znaci u okolnim ulicama menjani nekoliko puta, a ni danas učesnici u saobraćaju kojima je dozvoljeno kretanje biciklističkom trakom ne mogu iz ul.Janka Veselinovića idući od železničke stanice da skrenu levo u Kralja Aleksandra. O haosu koji je u saobraćaju izazvan ne bih da trošim reči, dovoljno je pomenuti peticiju od nekoliko stotina potpisa stanara između Trga đačkog bataljona i ul.Janka Veselinovića za vraćanje ulice u prvobitno stanje. O tome sam u prethodnim člancima detaljno pisao i ne bih da se ponavljam.

Naravno da je slična situacija nastala i nakon ”crtanja” parkinga u Karađorđevoj: odmah nakon par dana neka parking mesta su brisana i deo horizontalne signalizacije prepravljan, o čemu je na svom portalu ”Zora info” izveštavala Mirjana Čvorić-Gubelić. Nažalost to piši-briši po ulici koje građani plaćaju još je i najmanji problem, postoje tu mnogo veći problemi koji iz toga proizilaze:
1. Autobusko stajalište još uvek u sred raskrsnice ul.Karađorđeva i Kneza Lazara. Tu je bilo i kada sam ja išao u ”Jankovu” školu, ali su ulice okolo bile prohodne.

k11

2. Gde je ta ”briga za bezbednost pešaka” na slikama ispod kada od novopostavljenih parking mesta vozači decu uopšte ne mogu da vide na pešačkom prelazu, niti ona mogu da vide nailazak vozila?

k1

3. Izlazak vozila iz Zanatlijske ulice je totalno nepregledan jer je linija preglednosti središnja linija.

4. Obeležavanje ulaza sa ulice jeste urađeno prema važećim propisima, ali pod kojim uglom vozači treba da uđu u svoje dvorište sa vozilom uz vrlo retko ispunjenu pretpostavku da su vozila PRAVILNO PARKIRANA? Da pređu preko pune linije vožnjom unapred da bi vozilo zaveli pod uglom od 90° ili da probaju vožnjom unazad, što je skoro nemoguće jer se sledeće vozilo uvek suviše približi?

k7

O nečemu što se zove preglednost prilikom izlaska ne treba trošiti reči.

k9

5. Da li je ”crtežom” predviđeno kretanje vozila gradskog prevoza Karađorđevom? Ako jeste zašto vozači autobusa voze delom vozila na suprotnoj strani? Ili kompjuterskom simulacijom nije predviđeno kretanje vozila većih gabarita od putničkih?

k2

k12

6. Da li građani plaćaju održavanje zelene površine ispred Zorkinog solitera da bi se u njoj vršilo parkiranje?

k3

7. I naravno da sam najveći prekršaj ostavio za kraj: na raskrsnici ul.Karađorđeva, Kneza Miloša i Vlade Jovanovića dužina neisprekidane linije za razdvajanje različitih smerova preporučeno je da iznosi NAJMANJE 50m, što vidite da nije slučaj. Može da bude i kraća u zavisnosti od proračunske brzine, ali ne može da je u zoni raskrsnice nema.

k8

Na slici vidite dokle je prethodna puna linija bila iscrtana, a sada je prefarbana i na to mesto stavljena isprekidana. Zašto? Zato što bi od novih parking mesta do pune linije koja tu treba da stoji bilo manje od 3m slobodnog prolaza za vozila, što bi bilo u suprotnosti sa st.6 čl.66 ZOBS-a. To znači da ako bi puna linija bila ucrtana u skladu sa pravilnicima i priručnicima o obeležavanju horizontalne signalizacije sva parking mesta na ulici od semafora pa do ”Ajriš paba” i ”PVL” konfekcije NE BI SMELA DA POSTOJE.

Tu leži i odgovor na pitanje kako je moguće da se naspram ”Getaldusa” postave parking mesta u nekadašnju prestrojnu traku kada se time gubi svrha relativno skoro postavljene dopunske strelice na semaforu za skretanje desno u ul.Kneza Miloša. (Za one koji ne znaju vozilo desno se nalazi na novoucrtanom parkingu)

k13

I naravno da su navedeni problemi, kao i pregrš drugih (nemogućnost prilaza vozila za nošenje smeća, nemogućnost prilaza vozila hitne pomoći, dostavnih vozila, nemogućnost kontrole saobraćaja zaustavljanjem vozila na ulici) izazvali revolt kod građana, zbog kojih je prvo rukovodstvo OŠ ”Janko Veselinović” pokrenulo inicijativu za ukidanje parking mesta koja ugrožavaju bezbednost dece, a zatim i stanari MZ Donji Šor peticiju za vraćanje parkinga na trotoar.

Iz svega prethodnog možete zaključiti da je ”bezbednost pešaka” koja je navedena kao razlog izmeštanja parkinga na ulicu u Karađorđevoj čista besmislica jer se i parking na trotoaru mogao (i trebao) mnogo bolje organizovati uz finansijske efekte neophodne praznoj gradskoj kasi. Zašto je onda parking izmešten na ulicu? Odgovor verovatno leži u intervjuu gradskog urbaniste lokalnoj televiziji u kojem je navela da se iduće godine planira obeležavanje biciklističkih staza na trotoaru. To je sigurno planirano shodno rezultatima postignutim prethodnim ”urbanističkim intervencijama” u ulicama Masarikovoj i Kralja Aleksandra koje su doprinele povećanju broja biciklista i njihovoj bezbednosti.
Šta? Nisu doprinele povećanju broja biciklista? Nisu povećale ni bezbednosti biciklista već se prvi put u ul.Kralja Aleksandra desila saobraćajna nezgoda sa učešćem bicikliste? I to sa smrtnim ishodom? Ma šta kažete? Nema bre pogibija bicikliste veze sa ”crtežom” gradskog urbaniste, ali da će statistički biti zapisana baš u vreme kada se gosp.Dubljanin igrala sa saobraćajem u Šapcu hoće.

Čekajte, čekajte, mora da je tim neplanskim uvođenjem biciklističkih traka i staza postignut bar neki efekat, eto, recimo, biciklisti su disciplinovaniji i kreću se trakama, a ne trotoarom. Šta, i dalje se kreću trotoarom? U svim smerovima? Kreću se i jednosmernim ulicama u kontra smeru? I pešačkom zonom? I ne da nisu disciplinovaniji nego su i dalje najnedisciplinovanija kategorija učesnika u saobraćaju, što je u zaključku tačke 1 zapisnika i navedeno.

Gde je onda logika u vršenju radikalnih promena u saobraćaju kada se tim promenama saobraćaj prilagođava upravo najnedisciplinovanijoj kategoriji učesnika? Gde je logika u činjenici da rukovođenje saobraćajem u gradu vrše upravo predstavnici te najnedisciplinovanije kategorije učesnika ”jer osećaju potrebe građana za većim brojem biciklističkih staza”? Gde je logika u činjenici da samo na osnovu tih ”osećaja” nekoga ko nema nikakve stručne veze s saobraćajem, pretvorenih u kompjuterske simulacije, gradski urbanista vrši svoje ”urbanističke intervencije”? Gde je logika u činjenici da predstavnici udruženja građana koje propagira biciklizam sve one koji se ne slažu sa njihovim predlozima nazivaju ”degenericima”, ”zatucanim” i ”nespremnim da prihvate EUropske promene” samo na osnovu toga što ”imaju višegodišnje iskustvo u rešavanju problema biciklista na društvenim mrežama”? Gde je logika u činjenici da u saobraćajnoj inspekciji, Direkciji za puteve i JP ”Plan” radi pet, šest (možda i više, ne znam tačan broj) saobraćajnih inženjera, koji ćute i usvajaju predloge predstavnika 10-14% učesnika u saobraćaju (biciklista) kojima se maltretira ostalih skoro 90%? Gde je logika u činjenici da je crtež gradskog urbaniste, gosp.Katarine Dubljanin, jači od svih saobraćajnih analiza i studija, što je dotična potvrdila maestralnom izjavom da se ”URBANISTIČKIM INTERVENCIJAMA BEZBEDNOST (saobraćaja) MOŽE DOVESTI DO PRAVIH REZULTATA” (tačka 6), posle koje i saobraćajni fakultet i saobraćajna policija mogu da se ukinu? I na kraju, gde je logika u činjenici da su urbanisti saobraćajno unakazili ovaj grad i da za te zločine koji još uvek traju niko nije odgovarao?

Nema je. A čim nema logike onda je u pitanju interes. Čiji, to treba ispitati jer interes građana sigurno nije.

 

 

P.S. U tački 6 zapisnika imate pomoć prijatelja kroz uvođenje privatne firme bez tendera za izradu ”pametne raskrsnice” za tričavih 50 000 evra.


Podeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Pregledano: 7608 puta

5 komentara na “Karađorđeva”

 1. Uz sve pohvale za tekst, moram da napomenem jednu bitnu činjenicu, a to je, da saobraćaj u Šapcu ne projektuju “urbanisti”, nego Katarina Dubljanin iz partije Zajedno za Srbiju. Nema tu urbanistA, ni stručnih ljudi, kao ni bilo kakvog plana, sve je to rezultat želje partijske diletantske družine da se promoviše Zelenović kao “moderan” gradonačelnik koji pozira vozeći bicikl. Radom dotične tužilaštvo će kad tad morati da se bavi, jer su ove gluposti samo vrh ledenog brega zloupotreba i bezakonja koje se događa u Šapcu poslednjih par godina. I ne, ona ne predstavlja arhitekte ni urbaniste ovog grada, samo interesnu partijsku družinu koja je na vlasti u ovom gradu.
  O dnu koje glumi gradsko veće, ne treba trošiti reči, dovoljna je slika bahatih politikanata, koji su svojim glasanjem podelili odgovornost za ovaj javašluk koji sprovodi Zelenovićeva kuma i dali sebi za pravo da projektuju saobraćaj u Šapcu.
  https://s14.postimg.org/p5v7ayjep/Projektanti.jpg
  PS. Vidim da je Boža-licemer Katić, koji je glasao za ovaj predlog, “lajkovao” Vaš status koji vodi do ovog teksta. Pa vrh! 😀

  1. Hvala na komentaru, slažem se da ima urbanista i ”urbanista”, ali su naalost svi se utopili u jednu partijsku kolotečinu u kojoj je struka na poslednjem mestu.

 2. Božidar Katić

  Mislim da sam o ovome već pisao, ali puževi su spori, a i nemaju svi potrebu da prate ni da znaju moje stavove. Mada bi bilo dobro kada imaju nameru da ih komentarišu. Dakle, ja jesam na sednici gradskog veća glasao za ovaj predlog, na osnovu toga što je stigao pred nas od strane nadležnog organa, a na predlog saveta za bezbednost saobraćaja. Imao sam određene rezerve, ali ja sam pravnik, a ne saobraćajni inženjer, pa čak ni tehničar. Predlog je prošao potrebnu proceduru, i ja sam bio u ubeđenju da se radi o predlogu stručnjaka za rešavanje problema u oblasti u koju se ja, realno, ne razumem previše (blago rečeno).
  Kada sam video dotično rešenje postalo mi je jasno da nije sve tako kako je izgledalo u materijalu koji je dobijen pred sednicu, i da u stvarnom životu dotično rešenje ne funkcioniše. Da sve ne ostane na tome ja sam na sednici veća pre dve nedelje ponovo pokrenuo pitanje Karađorđeve ulice i dotičnog rešenja. I o tome ćemo, takav je dogovor, ponovno raspravljati, najverovatnije, u sledeći četvrtak na redovnoj sednici veća. I moj stav je tu potpuno jasan i u potpunosti u skladu sa onim što sam lajkovao.
  Nadam se da je sada jasnije i glasanje i lajk 🙂

 3. “saobraćajna nezgoda sa učešćem bicikliste? I to sa smrtnim ishodom?”
  Pijanac na biciklu izleteo iz dvorišta vrtića Snežana i nastradao, a to se ovde koristi kao argument na temu bezbednosti?!

  Hajde da ne zatrpavamo niz ozbiljnih činjenica iznetih u članku nepotrebnim besmislicama.

  Slažem se da je pomeranje parkinga sa trotoara na kolovoz pogrešno, ne vidim da nešto pomaže pešacima a biciklistima i vozačima motornih vozila samo smeta. Ubeđen sam da se sve svodi na što veću NAPLATU PARKINGA. A biciklisti bi tu trebalo da budu “Žika Živac – dežurni krivac”.

  Zašto ne bismo prozvali glavnog krivca za lošu bezbednost biciklista i pešaka? SAOBRAĆAJNU POLICIJU i nadležni SUD!

  Ako ne kaznite prekršioce zakona i propisa oni će nastaviti da prave prekršaje, u to budite sigurni. Isto važi i za vozače.

Napišite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Scroll to Top