LOGIKA
OSTALO
Nakon prošlog članka Poplava nesposobnosti u nekim komentarima sam prekorevan kako ne razumem da za poplave u stvari nije kriv …