ЗИД
ПЕСМЕ
Увек се нађе неко због кога ћемо порушити зид око себе…