ЦРНА РУПА
ПЕСМЕ
Чујеш ли моју самоћу док око тебе музика свира видиш ли моју тугу од конфета и украсних папира …